Ograničenje od odgovornosti

Informacije koje se nalaze na ovoj web stranici služe isključivo za svrhu davanja opštih informacija, nisu sveobuhvatne i ne predstavljaju medicinski ili drugi savet. odmorsadecom.com ne prihvata bilo kakvu odgovornost za gubitak koji može nastati pristupanjem informacijama sadržanim na ovom sajtu, ili oslanjanjem na iste. Davanje informacija i materijala na ovom sajtu ne može se smatrati odnosom prodavac-klijent između Vas i odmorsadecom.com. odmorsadecom.com nije odgovoran za sadržaj eksternih internet sajtova koji su linkovima povezani sa ovim sajtom ili čiji linkovi se nalaze na ovom sajtu.

Primajte obaveštenje, novosti i akcije o putovanjima za Vašu porodicu Prijavite se na naš newsletter!